Historia

Historia Świdnickiego Towarzystwa Partnerstwa Miast

Zanim powstało Świdnickie Towarzystwo Partnerstwa Miast W 1990 r. została wybrana nowa rada miejska (rada I kadencji) w znakomitej większości wywodząca się z „Solidarności”, jej przewodniczącym został pan Andrzej Lepak-Przybyłowicz. Na prezydenta miasta wybraliśmy Jacka Drobnego, a ustąpił z urzędu pan Adam Markiewicz.

Jedną z pierwszych kwestii, jaką rozpatrzyliśmy na sesji RM, było podpisanie układu partnerskiego z niemieckim miastem- Biberach. Pan A. Lepak zgłosił propozycję, aby doszło do podpisania tego układu, a ponieważ sprawa była rozpoczęta za prezydentury A. Markiewicza, stwierdził, że najlepiej byłoby, aby razem pojechali do Biberach, tym bardziej, że pan Markiewicz osobiście znał burmistrza C.W.Hoffmanna.

Rada Miasta wnioski zatwierdziła i 2 lipca 1990 roku podpisano w Biberach układ o partnerstwie miast. Oficjalną delegację Miasta Świdnica reprezentowali: Andrzej Lepak-Przybyłowicz, Adam Markiewicz, Kazimierz Pająkowski i Artur Sierzputowski.

Na kolejnej sesji Rady Miasta pan A. Lepak złożył relację z pobytu w Biberach i rada Miasta zdecydowała, iż wszystkimi sprawami związanymi z partnerstwem, całą bieżącą działalnością zajmie się Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej w ramach swoich obowiązków. Nie będzie powoływana komisja ds. partnerstwa.

Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej został Ryszard Mydłowski- pierwszy szef partnerstwa. Pozostali członkowie to: Regina Romaniuk, Wojciech Murdzek, Witold Tomkiewicz, Zbigniew Kuczyński, Kazimierz Bełz, Krzysztof Trzop, Jan Masłowski.

Już jako Komisja Oświaty zaprosiliśmy do współpracy nauczycieli germanistów z różnych świdnickich szkół, ponieważ strona niemiecka chciała nawiązać kontakty właśnie z nauczycielami, z tłumaczami języka niemieckiego. To oni zostali zaproszeniu do Biberach w lipcu 1991 r.

Prawdziwym początkiem kontaktów miast, stał się pierwszy wyjazd dużej grupy ze Świdnicy do Biberach w czerwcu 1991 r. Organizacją zajmowała się Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, która zarazem stanowiła oficjalną delegację Miasta w składzie: R. Mydłowski, R.Romaniuk, Z.Kuczyński. Drugim przedsięwzięciem bylo przygotowanie wyjazdu na „Tydzień Polski” w Biberach w listopadzie 1992 r. równie dużej grupy Świdniczan.

Gdy zostaliśmy zaproszeni do Biberach w 1991 r., zdecydowaliśmy, aby pojechała najszersza reprezentacja miasta: harcerze, zespoły folklorystyczne, przedstawiciele wszystkich szkół średnich znający język niemiecki, szefowie Polonii i MDK w Świdnicy, zespoły muzyczne, artyści malarze, szefowie wydziałów Urzędu Miejskiego, prasa. Pojechaliśmy dwoma autokarami. Tłumaczem i opiekunem młodzieży była Janina Szczerbak, tłumaczem oficjalnej delegacji pani Aldona Czaińska.

Wtedy właśnie zawiązały się najważniejsze kontakty i rozpoczęła wymiana- kolejne wizyty w obie strony. Tak rozpoczeła się współpraca ze związkiem partnerskim w Biberach, bardzo aktywna była strona niemiecka z Clausem Wilhelmem Hoffmanem i panią Marianną Sikora-Schoeck na czele.

W latach 1990-1994 ( czas trwania I kadencji nowej rady Miasta ) doprowadziliśmy do nawiązania współpracy między organizacjami, instytucjami, osobami, stowarzyszeniami.

W trakcie trwania naszej kadencji nasilały się propozycje ze strony Biberach, aby założyć niezależne stowarzyszenie, które będzie zajmowało się partnerstwem w sposób ciągły i nie będzie uzależnione od kadencji rady miasta. M.Sikora i L.Semmelmann (szef sekcji ds. kontaktów ze Świdnicą) podkreślali, że partnerstwo będzie się rozwijać tylko wtedy, gdy ktoś tym zajmie się z pasją, z prawdziwym zaangażowaniem, a nie tylko z urzędu.

W ten sposób partnerska działalność Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej została uwieńczona powstaniem Świdnickiego Towarzystwo Partnerstwa Miast w 1993 roku, które przejęło obowiązki komisji i swoją działalność określiło w Statucie ŚTPM.

Regina Romaniuk- członek założyciel ŚTPM

O stowarzyszeniu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas eget nisl id libero tincidunt sodales.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas eget nisl id libero tincidunt sodales.

Kontakt

795 Folsom Ave, Suite 600,
San Francisco, CA 94107 795

(+123) 456 7890
(+123) 456 7891